Bräunen

Ergoline Sonnenengel Spectra        –        15 € (20 min.)   NEU

Ergoline Prestige Lightvision        –        14,50 € (15 min.) / 15,50 € (20 min.) / 16,50 € (25 min.)

Ergoline Prestige 1600        –        13,50 € (15 min.) / 14,50 € (20 min.) / 15,50 € (25 min.)

Hapro Luxura Vegaz        –        13,50 € (15 min.) / 14,50 € (20 min.) / 15,50 € (25 min.)  NEU

Ergoline Inspiration 400        –       9 € (15 min.) / 10 € (20 min.) / 11 € (25 min.)

Ergoline Prestige 1400 S        –        13,50 € (15 min.) / 14,50 € (20 min.) / 15,50 € (25 min.)

Ergoline Affinity 660        –        12 € (15 min.) / 13 € (20 min.) / 14 € (25 min.)

Ergoline Affinity LED (NEU)        –        12,50 € (15 min.) / 13,50 € (20 min.) / 14,50 € (25 min.)

Karte (aufladbar)

25,00 € zahlen          –          28,00 € bräunen

50,00 € zahlen          –          60,00 € bräunen

100,00 € zahlen          –          125,00 € bräunen

Schüler- & Studentenrabatt (ab 18 Jahre)

10% Rabatt bei Barzahlung auf jede Einzelbesonnung (nur mit gültigem Schüler- / Studentenausweis)