Bräunen

Ergoline Sonnenengel Spectra        –        14,00 € (20 min.)   NEU

Ergoline Prestige Lightvision        –        13,50 € (15 min.) / 14,50 € (20 min.) / 15,50 € (25 min.)

Ergoline Prestige 1600        –        12,50 € (15 min.) / 13,50 € (20 min.) / 14,50 € (25 min.)

Hapro Luxura Vegaz        –        12,50 € (15 min.) / 13,50 € (20 min.) / 14,50 € (25 min.)  NEU

Ergoline Inspiration 400        –       8,00 € (15 min.) / 9,00 € (20 min.) / 10,00 € (25 min.)

Ergoline Prestige 1400 S        –        12,00 € (15 min.) / 13,00 € (20 min.) / 14,00 € (25 min.)

Ergoline Affinity 660        –        11,00 € (15 min.) / 12,00 € (20 min.) / 13,00 € (25 min.)

Ergoline Affinity LED (NEU)        –        11,00 € (15 min.) / 12,00 € (20 min.) / 13,00 € (25 min.)

Karte (aufladbar)

25,00 € zahlen          –          28,00 € bräunen

50,00 € zahlen          –          60,00 € bräunen

100,00 € zahlen          –          125,00 € bräunen

Schüler- & Studentenrabatt (ab 18 Jahre)

20% Rabatt bei Barzahlung auf jede Einzelbesonnung (nur mit gültigem Schüler- / Studentenausweis)